2016 Yılı Arapça Yarışmaları ile ilgili iş ve işlemler aşağıdaki web adresi üzerinden yapılacaktır.

 

http://www.arapcayarismalari.org.tr